Top


در ویدئوی آموزشی شماره یک دو هدف دنبال می شود:

 

۱- تنظیمات RUN/STOP  اینورتر دگ درایو تک فاز سری DGI300 از طریق کی پد 

۲- تنظیمات راستگرد و چپگرد موتور از طریق کی پد اینورتر دگ درایو تک فاز DGI300

 

  

 ویدئو شماره یک

 

 

 هدف از ویدئو آموزشی شماره دو بررسی بازه فرکانسی 0 تا 500 هرتز اینورتر دگ درایو تک فاز سری DGI300 می باشد.

 

 

 ویدئو شماره دو

 

 

هدف از ویدئو آموزشی شماره سه بررسی کنترل سه سیمه (Three Wires) اینورتر دگ تک فاز سری DGI300 می باشد.

در این حالت به کمک ترمینال و ولوم خارجی راه اندازی اینورتر دگ مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 ویدئو شماره سه

 

 

 هدف از ویدئو آموزشی شماره چهار بررسی کنترل سیستم حلقه بسته (PID) اینورتر دگ تک فاز سری DGI300 می باشد.

  

 

 

 ویدئو شماره چهار

 

 

 

هدف از ویدئو آموزشی شماره پنج بررسی سرعت پله ای دیجیتال (Multi Step) اینورتر دگ تک فاز سری DGI300 می باشد.

 

 

 ویدئو شماره پنج