Top
 • ساختار اینورتر

  ساختار اینورتر


  اولین طبقه درایو AC فرکانس متغیر (Inverter)، کانورتر (مبدل) شامل ۶ عدد دیود است، این دیودها اجازه می دهند جریان فقط در یک جهت جاری شود. هنگامیکه ولتاژ فاز A مثبت تر از ولتاژ فازهای B یا C است، آنگاه دیود آن باز شده و جریان برقرار می شود. هنگامیکه فاز B مثبت تر از فاز A شود سپس دیود فاز B باز خواهد شد و فاز A بسته می شود. این موضوع برای دیودهایی که در بخش منفی باس قرار دارند نیز برقرار و صادق است. به این صورت ما با خاموش و روشن شدن هر دیود ۶ پالس جریان را داریم.

   

   

   


  ولتاژ حقیقی و تغییرات آن بستگی به عواملی مانند سطح ولتاژ خط AC تغذیه کننده درایو (ولتاژ شبکه) ، سطح تعادل یا عدم تعادل ولتاژ روی سه فاز سیستم قدرت، بار موتور، امپدانس سیستم قدرت و مدل راکتور (چوک ورودی) یا چوک خروجی فیلتر هارمونیکی که بر روی اینورتر قرار گرفته اند، دارد در واقع تمامی این موارد روی ولتاژ لینک dc تاثیر مستقیم دارد.
  مبدلی که ولتاژ DC را به ولتاژ AC بر می گرداند نیز یک کانورتر است، اما برای تمایز دادن از مبدل دیودی، با عنوان  IGBT شناخته می شود.

   

    جهت مشاهده ساختار اینورتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید....